Gwarancja

Wszystkie urządzenia w sklepie TDSMeter.pl objęte są gwarancją prawidłowego działania. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację uprawnień wynikających z umowy gwarancyjnej jest TDSMeter.pl Jacek Maurycy Olewiński z siedzibą 05-530 Góra Kalwaria, ul. Jana III Sobieskiego 42.

Okres gwarancji liczony jest od daty na dokumencie sprzedaży i wynosi:
24 miesiące - dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej
12 miesięcy - dla podmiotów gospodarczych

Warunkiem żądania naprawy na podstawie umowy gwarancyjnej jest przedstawienie kopii lub oryginału dowodu zakupu. Gwarancją nie są objęte żadne płyny (do kalibracji, konserwacji), bufory (suche, płynne) i inne materiały eksploatacyjne jak czyściki, baterie, pojemniki na płyny, testy papierkowe i kropelkowe oraz części zamienne takie jak sondy mierników pH/ORP oraz elektrody TDS/EC.


Ogólne warunki gwarancji:
 

1. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń powstałych z winy producenta.

2. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w wyniku:
a. montażu niezgodnego z instrukcją obsługi
b. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem urządzenia
c. wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione
d. zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych
e. użytkowania z płynami o skrajnie wysokim lub skrajnie niskim odczynie pH
f. użytkowania miernika w płynach o skrajnie wysokich lub niskich (poniżej zera)  temperaturach
g. stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych
h. nie stosowania materiałów eksploatacyjnych np. płyn konserwacyjny do sond
i. nieuzgodnionej zmiany nastawień programowych
j. zewnętrznych lub wewnętrznych uszkodzeń mechanicznych
k. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi

3. Wady i niesprawności ujawnione w okresie gwarancji Nabywca ma obowiązek zgłosić
Sprzedawcy najpóźniej w ciągu 30 dni od ich ujawnienia.

4. Wady i niesprawności ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w okresie maksymalnie
21 dni od daty otrzymania reklamowanego urządzenia przez serwis.

5. Zgłoszenia niesprawności przyjmowane są w punkcie sprzedaży urządzenia, mailem lub pocztą tradycyjną pod adresem Sprzedawcy, który podejmuje decyzję o sposobie i
terminie usunięcia wady objętej gwarancją.

6. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe w przypadku gdy Sprzedawca
stwierdzi wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

7. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Sprzedawcy do naprawy gwarancyjnej (stwierdzenie braku wady urządzenia) koszty testowania sprzętu i roboczogodzin poniesie Nabywca w pełnej wysokości.

8. Jeżeli w czasie eksploatacji zostały wprowadzone przeróbki w urządzeniu lub zastosowano
materiały eksploatacyjne nieautoryzowane przez Sprzedawcę, nawet po okresie
gwarancyjnym, roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi nie będą uznane.

9. Naturalne zużycie części (np. uszczelek, o-ringów), uszkodzenia mechaniczne, materiały
eksploatacyjne, uszczelnienia teflonowe i czynności regulacyjne (kalibracja), w tym wymiana baterii, nie podlegają gwarancji.

13. Uszkodzenia wynikłe z niedbałego użytkowania, stosowania części i materiałów
niedozwolonych przez producenta, wpływów atmosferycznych i środowiska nie podlegają
gwarancji.

14. W przypadku braku usterki w reklamowanym towarze pobierana będzie opłata tytułem
testowania sprzętu oraz kosztów dostawy sprawdzonego sprzetu do klienta.

15. Urządzenia do napraw gwarancyjnych przyjmowane są jedynie w stanie czystym i kompletnym. Urządzenia brudne i zdekompletowane nie będą podlegały ocenie sprawności ani naprawie.

 

Kontakt

     605 310 220

  info@tdsmeter.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl